ابزار اسکوتیا

برخورداری ۱۷-۱۰-۱۳۹۳

اسکوتیا جهت استفاده در کنار دیوار کوب به طور مثال کنج های دیوار و بین سقف و دیوار به عنوان یک ابزار طرح دار جدا کننده مورد استفاده قرار میگیرد ...

 معمولا یا از رنگ های متضاد و یا رنگهائی متناسب با رنگ دیوارکوب استفاده می گردد...

 

 

 

ابزار اسکوتیا

Scotia

ابزار اسکوتیا کرونوگرین  

ابزار اسکوتیا

Scotia

ابزار اسکوتیا کرونوگرین  


طراحی سایت : دکورنما