ابزار تاشو

برخورداری ۱۷-۱۰-۱۳۹۳

ابزار تاشو ویا نبشی تاشو بیشتر برای مصارف دورکار دیوارپوش استفاده میشود که برای پوشاندن نبش، کنج و حد فاصل بین دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد، نبشی تاشو دررنگ های مختلف روکش می شود.

در برخی موارد مکانهایی که پرتردد هستند مانند ورودی ها ، راهرو و لابی ها نیز ابزار نبشی تاشو مورد استفاده قرار می گیرد که از صدمه دیدن گچ دیوارها در اثر رفت و آمد و حمل اسباب و اثاثیه ، جلوگیری میکند.

 

 

 

ابزار تاشو

ابزار تاشو کورنر گارد( Corner Guard)

ابزار تاشو کرونوگرین  

ابزار تاشو

ابزار تاشو کورنر گارد( Corner Guard)

ابزار تاشو کرونوگرین  


طراحی سایت : دکورنما