قرنیز و ابزارآلات

برخورداری ۱۷-۱۰-۱۳۹۳

ابزار میت / انتها

فرستاده شده در تاریخ : ۱۷-۱۰-۱۳۹۳

ابزار میت / انتها

ابزار میت جهت استفاده در کنار دیوار کوب استفاده میشود , به طور مثال دور پنجره , دور درب و قسمتهائی که در آنجا دیوار کوب تمام میشود استفاده میگردد

بیشتر بخوانیم...

ابزار خط کش(تسمه)

فرستاده شده در تاریخ : ۱۷-۱۰-۱۳۹۳

ابزار خط کش(تسمه)

بزار میانه مابین دو رنگ مختلف از پارکت لمینیت و یا برای جداسازی کف های اتاق ها از راهرو استفاده می گردد

بیشتر بخوانیم...

ابزار تاشو

فرستاده شده در تاریخ : ۱۷-۱۰-۱۳۹۳

ابزار تاشو

ابزار تاشو ویا نبشی تاشو بیشتر برای مصارف دورکار دیوارپوش استفاده میشود...

برای پوشاندن نبش، کنج و حد فاصل بین دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد...

در مکانهایی که پرتردد هستند مانند ورودی ها ، راهرو و لابی ها از صدمه دیدن گچ دیوارها جلوگیری میکند.

بیشتر بخوانیم...

ابزار اسکوتیا

فرستاده شده در تاریخ : ۱۷-۱۰-۱۳۹۳

ابزار اسکوتیا

اسکوتیا جهت استفاده در کنار دیوار کوب به طور مثال کنج های دیوار و بین سقف و دیوار به عنوان یک ابزار طرح دار جدا کننده مورد استفاده قرار میگیرد ...

 معمولا یا از رنگ های متضاد و یا رنگهائی متناسب با رنگ دیوارکوب استفاده می گردد...

بیشتر بخوانیم...


طراحی سایت : دکورنما